بزرگترین مرکز خرید انواع نهال با قیمت مناسب در کشور - ارقام نهال انگور

ارقام نهال انگور

بستن

آذربایجان غربی ، میاندوآب ، کوی رابری ، نرسیده به ایستگاه تحقیقات کشاورزی

 • شنبه تا پنج شنبه (7:30 - 19:30)

  جمعه ها تعطیل
 • تلفن همراه

  09141811520
 • تلفن ثابت

  04445330527

ارقام نهال انگور

ارقام نهال انگور

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور یاقوتی

   نام نهال : انگور یاقوتی
  موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
  میزان تولید در هکتار : ۴۰ تن
  عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
  ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
  زمان رسیدن : اواسط مرداد
  تحمل سرما : c15 – c18
  مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
  تحمل خشکی : متحمل
  مقدار قند : ۱۸ -۲۳ درجه بریکس
  مشخصات انگور :
  انگور یاقوتی انگوری زود رس به رنگ قرمز با حبه های ریز با خوشه هایی متراکم که بیشتر مصرف تازه خوری داردو جز اولن انگورهاییست که به بازار وارد میشود.

خرید نهال
نهال انگور مویز ترکمن ۴

نهال انگور مویز ترکمن ۴

  نام نهال:انگور ترکمن ۴
  : انگوری است بیدانه ,میان رس وشکل حبه ها گرد متوسط کمی کشیده ورنگ آن سیاه میباشد این رقم ازانگورهای کمیاب بوده ومنبع بیشترین تولید کشمش این رقم, کشورترکمنستان است ,در بعضی جاها بانام مویز ودربعضی مناطق ازآن به عنوان بلک سیدلس نام میبرند وبرای تازه خوری وکشمش استفاده میشود کشمش این انگوردارای خواص خوب و در بازار بالا ترین قیمت را دارا میباشد ودر بازار کشمش ان را بانام مویز میشناسند این رقم اگر به صورت انبوه تولید شود از انگورهای مهم وصادراتی خواهد بود.

خرید نهال

نهال انگور موسکات

نهال انگور موسکات

  نام نهال : انگور موسکات
  موارد اشاره : تازه خوری
  میزان تولید در هکتار : ۴۰ تن
  عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
  ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
  زمان رسیدن : اواسط مرداد
  تحمل سرما : c15 – c18
  مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
  تحمل خشکی : متحمل
  مقدار قند : ۱۸ -۲۳ درجه بریکس
  مشخصات انگور :
  انگور مو سکات با حبه های گرد گوشتی دانه دار به رنگ سبز دیر رس بوده و طعمی شیرین و معطر دارد منشا این انگور فرانسه می باشد.

خرید نهال
نهال انگور لعل حسینی

نهال انگور لعل حسینی

   نام نهال : انگور لعل حسینی
  موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
  میزان تولید در هکتار : ۴۰ تن
  عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
  ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
  زمان رسیدن : اواسط تیرماه
  تحمل سرما : c15 – c18
  مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
  تحمل خشکی : متحمل
  مقدار قند : ۱۸ -۲۳ درجه بریکس.

خرید نهال

نهال انگور کندوری زود رس

نهال انگور کندوری زود رس

  نام نهال :انگور کندوری زود رس
  حبه انگور :oboroid
  خوشه انگور: conical
  موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
  میزان تولید در هکتار : ۶۰ تن
  عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
  ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
  زمان رسیدن : ۱ شهریور
  تحمل سرما : c15 – c18
  مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
  تحمل خشکی : متحمل
  مقدار قند : ۱۸ -۲۶ درجه بریکس.

خرید نهال
نهال انگور کریمسون بی دانه

نهال انگور کریمسون بی دانه

  نام نهال : انگور کریمسون بی دانه
  موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
  میزان تولید در هکتار : ۴۰ تن
  عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
  ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
  زمان رسیدن : اواسط مرداد
  تحمل سرما : c15 – c18
  مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
  تحمل خشکی : متحمل
  مقدار قند : ۱۸ -۲۳ درجه بریکس.

خرید نهال

نهال انگور قزل اوزوم

نهال انگور قزل اوزوم

   نام نهال :انگور قزل اوزوم
  موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
  میزان تولید در هکتار : ۳۰ تن
  عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
  ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
  زمان رسیدن : اواسط مهر
  تحمل سرما : c15 – c18
  مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
  تحمل خشکی : متحمل
  مقدار قند : ۱۸ -۲۶ درجه بریکس.

خرید نهال
نهال انگور فیلیم سیدلس بی دانه

نهال انگور فیلیم سیدلس بی دانه

   نام نهال : انگور فیلیم سیدلس بی دانه
  موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
  میزان تولید در هکتار : ۴۰ تن
  عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
  ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
  زمان رسیدن : اواسط شهریور
  تحمل سرما : c15 – c18
  مقدار اسید : ۵% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
  تحمل خشکی : متحمل
  مقدار قند : ۱۸ -۲۳ درجه بریکس
  مشخصات انگور :
  از ارقام تجاری و وارداتی و بسیارمناسب می باشد.رقمی بازار پسند و زود رس با طعم عطری فوق العاده با زمان انبارداری بالا.

خرید نهال

نهال انگور فرانسوی

نهال انگور فرانسوی

  نام نهال :انگورفرانسوی
  موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
  میزان تولید در هکتار : ۴۰ تن
  عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
  ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
  زمان رسیدن : ۱ مهر
  تحمل سرما : c15 – c18
  مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
  تحمل خشکی : متحمل
  مقدار قند : ۱۸ -۲۶ درجه بریکس
  مشخصات انگور :
  نهال انگور فرانسوی دارای حبه های درشت و سرخ رنگ می باشد.این حبه ها مانند انگورهای مثقالی دارای حبه های گردو درشت هستند.

خرید نهال
نهال انگور عسگری

نهال انگور عسگری

  نام نهال : انگور عسگری
  موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
  میزان تولید در هکتار : ۴۰ تن
  عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
  ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
  زمان رسیدن : اواسط مرداد
  تحمل سرما : c15 – c18
  مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
  تحمل خشکی : متحمل
  مقدار قند : ۱۸ -۲۳ درجه بریکس.

خرید نهال

نهال انگور صاحبی سیاه

نهال انگور صاحبی سیاه

  نام نهال :انگور صاحبی سیاه
  موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
  میزان تولید در هکتار : ۳۰ تن
  عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
  ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
  زمان رسیدن : اویل مهر
  تحمل سرما : c15 – c18
  مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
  تحمل خشکی : متحمل
  مقدار قند : ۱۸ -۲۶ درجه بریکس.

خرید نهال
نهال انگور شاهانی۶

نهال انگور شاهانی۶

  نام نهال :انگور شاهانی
  حبه انگور : oblate
  خوشه انگور:longconical
  موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
  عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
  ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
  زمان رسیدن : مرداد
  تحمل سرما : c15 – c18
  مقدار قند : ۱۸ -۲۳ درجه بریکس.

خرید نهال

نهال انگور شاهانی۵

نهال انگور شاهانی۵

  نام نهال :انگور شاهانی
  حبه انگور : oblate
  خوشه انگور:shortconical
  موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
  عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
  ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
  زمان رسیدن : مرداد
  تحمل سرما : c15 – c18
  مقدار قند : ۱۸ -۲۳ درجه بریکس.

خرید نهال

نهال انگور شاهانی۴

نهال انگور شاهانی۴

  نام نهال :انگور شاهانی
  حبه انگور : oroid (oral)
  خوشه انگور: cylindrical
  موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
  عمر اقتصادی : بیش از ۶۰ سال
  میزان تولید در هکتار : ۴۰ تن
  ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
  زمان رسیدن : مرداد
  تحمل سرما : c15 – c18
  مقدار قند : ۱۸ -۲۳ درجه بریکس.

خرید نهال

نهال انگور شاهانی۳

نهال انگور شاهانی۳

  نام نهال :انگور شاهانی
  حبه انگور : ellipsoidal
  خوشه انگور: cylindrical
  موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
  عمر اقتصادی : بیش از ۶۰ سال
  میزان تولید در هکتار : ۴۰ تن
  ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
  زمان رسیدن : مرداد
  تحمل سرما : c15 – c18
  مقدار قند : ۱۸ -۲۳ درجه بریکس.

خرید نهال

نهال انگور شانی

نهال انگور شانی

  نام نهال :انگور شانی
  حبه انگور : ellipsoidal
  خوشه انگور: cylindrical
  موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
  میزان تولید در هکتار : ۳۰ تن
  عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
  ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
  زمان رسیدن : اوایل مهر
  تحمل سرما : c15 – c18
  مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
  تحمل خشکی : متحمل
  مقدار قند : ۱۸ -۲۶ درجه بریکس.

خرید نهال

نهال انگور سیاه سردشت

نهال انگور سیاه سردشت

  نام نهال : انگور سیاه سردشت
  موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
  میزان تولید در هکتار : ۴۰ تن
  عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
  ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
  زمان رسیدن : اواسط مهر
  تحمل سرما : c15 – c18
  مقدار اسید : ۵% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
  تحمل خشکی : متحمل
  مقدار قند : ۱۸ -۲۳ درجه بریکس.

خرید نهال

نهال انگور ریش بابا

نهال انگور ریش بابا

  نام نهال :انگور ریش بابا
  حبه انگور :ellipsoidal
  خوشه انگور: eylindrical winged
  موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
  میزان تولید در هکتار : ۳۰ تن
  عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
  ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
  زمان رسیدن : ۱۵ مهر
  تحمل سرما : c15 – c18
  مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
  تحمل خشکی : متحمل
  مقدار قند : ۱۸ -۲۶ درجه بریکس.

خرید نهال

نهال انگور رد گلوب

نهال انگور رد گلوب

  نام نهال : انگور رد گلوب
  موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
  میزان تولید در هکتار : ۴۰ تن
  عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
  ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
  زمان رسیدن : اواخر شهریور
  تحمل سرما : c15 – c18
  مقدار اسید : ۵% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
  تحمل خشکی : متحمل
  مقدار قند : ۱۸ -۲۳ درجه بریکس
  مشخصات انگور :
  رقمی بسیار درشت (اندازه گوجه سبز بزرگ ) میان رس و دانه دار بارنگی صورتی مایل به قرمز ظاهری بسیار جذاب و خوشه های بزرگ.حبه ی این رقم پوست نازک با بافتی سفت و گوشتی مقاوم در برابر ترک خوردگی .انگور رد گلوب از بهترین انگورهای دنیا محسوب می شود.

خرید نهال

نهال انگور خلیلی

نهال انگور خلیلی

  نام نهال :انگور خلیلی
  موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
  میزان تولید در هکتار : ۳۰ تن
  عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
  ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
  زمان رسیدن : اواسط تیر
  تحمل سرما : c15 – c18
  مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
  تحمل خشکی : متحمل
  مقدار قند : ۱۸ -۲۶ درجه بریکس.

خرید نهال

نهال انگور خضری قرمز

نهال انگور خضری قرمز

  نام نهال :انگور خضری قرمز
  حبه انگور : oroid(oral)
  خوشه انگور: conicalshouldered
  موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
  میزان تولید در هکتار : ۳۰ تن
  عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
  ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
  زمان رسیدن : ۱۵ مهر
  تحمل سرما : c15 – c18
  مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
  تحمل خشکی : متحمل
  مقدار قند : ۱۸ -۲۶ درجه بریکس.

خرید نهال

نهال انگور پرلت

نهال انگور پرلت

  نام نهال :انگور پرلت
  حبه انگور : spherical
  خوشه انگور: shortconical
  موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
  میزان تولید در هکتار : ۳۰ تن
  عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
  ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
  زمان رسیدن : ۱۵ شهریور
  تحمل سرما : c15 – c18
  مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
  تحمل خشکی : متحمل
  مقدار قند : ۱۸ -۲۶ درجه بریکس.

خرید نهال

نهال انگور بی دانه کشمشی

نهال انگور بی دانه کشمشی

  نام نهال :انگور بی دانه کشمشی
  حبه انگور : spherical
  خوشه انگور:conical
  موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
  میزان تولید در هکتار : ۸۰ تن
  عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
  ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
  زمان رسیدن : مرداد
  تحمل سرما : c15 – c18
  مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
  تحمل خشکی : متحمل
  مقدار قند : ۱۸ -۲۶ درجه بریکس.

خرید نهال

نهال انگور بی دانه قرمز

نهال انگور بی دانه قرمز

  نام نهال :انگور بی دانه قرمز
  حبه انگور : spherical
  خوشه انگور:cylindrical
  موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
  میزان تولید در هکتار : ۶۰ تن
  عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
  ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
  زمان رسیدن : ۱۵ شهریور
  تحمل سرما : c15 – c18
  مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
  تحمل خشکی : متحمل
  مقدار قند : ۱۸ -۲۶ درجه بریکس.

خرید نهال

نهال انگور بیدانه قرمز3

نهال انگور بیدانه قرمز3

  نام نهال :انگور بیدانه قرمز ۳
  حبه انگور : ellipsoidal
  خوشه انگور: short conical
  موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
  میزان تولید در هکتار : ۳۰ تن
  عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
  ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
  زمان رسیدن : ۱۵ شهریور
  تحمل سرما : c15 – c18
  مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
  تحمل خشکی : متحمل
  مقدار قند : ۱۸ -۲۶ درجه بریکس.

خرید نهال

نهال انگور بیدانه قرمز2

نهال انگور بیدانه قرمز2

  نام نهال :انگور بیدانه قرمز ۲
  حبه انگور : ellipsoidal
  خوشه انگور: long conical
  موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
  میزان تولید در هکتار : ۳۰ تن
  عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
  ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
  زمان رسیدن : ۱۵ مهر
  تحمل سرما : c15 – c18
  مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
  تحمل خشکی : متحمل
  مقدار قند : ۱۸ -۲۶ درجه بریکس.

خرید نهال

نهال انگور بی دانه پیکانی

نهال انگور بی دانه پیکانی

  نام نهال :انگور بی دانه پیکانی
  حبه انگور : ellipsoidal
  خوشه انگور:conical
  موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
  میزان تولید در هکتار : ۸۰ تن
  عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
  ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
  زمان رسیدن : مرداد
  تحمل سرما : c15 – c18
  مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
  تحمل خشکی : متحمل
  مقدار قند : ۱۸ -۲۶ درجه بریکس.

خرید نهال

نهال انگور بیدانه قرمز

نهال انگور بیدانه قرمز

  نام نهال :انگور بیدانه قرمز۵
  حبه انگور : ellipsoidal
  خوشه انگور: conical
  موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
  میزان تولید در هکتار : ۵۰ تن
  عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
  ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
  زمان رسیدن : ۱۵ شهریور
  تحمل سرما : c15 – c18
  مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
  تحمل خشکی : متحمل
  مقدار قند : ۱۸ -۲۶ درجه بریکس.

خرید نهال

نهال انگوربلک سیدلس بی دانه

نهال انگوربلک سیدلس بی دانه

  نام نهال : انگوربلک سیدلس بی دانه
  موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
  میزان تولید در هکتار : ۴۰ تن
  عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
  ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
  زمان رسیدن : اواسط شهریور
  تحمل سرما : c15 – c18
  مقدار اسید : ۵% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
  تحمل خشکی : متحمل
  مقدار قند : ۱۸ -۲۳ درجه بریکس
  مشخصات انگور :
  از ارقام مناسب برای احداث باغات مدرن تجاری می باشد.این رقم در ایران برای اولین بار در نهالستان مهندس ارمین قاسمی تولید گردیده است.

خرید نهال

نهال انگور احمدی

نهال انگور احمدی

  نام نهال :انگور احمدی
  حبه انگور :oboroid
  خوشه انگور: doublecluster
  موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
  میزان تولید در هکتار : ۴۰ تن
  عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
  ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
  زمان رسیدن : ۱ مهر
  تحمل سرما : c15 – c18
  مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
  تحمل خشکی : متحمل
  مقدار قند : ۱۸ -۲۶ درجه بریکس.

خرید نهال

پشتیبانی نهالستان رویال نهال آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشد

واتساپ
تلگرام